Participant - Final Review of the 2014-2015 WFOS-MOBIE Mini-Studies

 

 • lan McLean (UCLA, Chair of the review panel)
 • Chris Evans(UK ATC)
 • Scott Roberts(TMT)
 • Fumihide Iwamuro (Kyoto)
 • Abhijit Chakraborty (PRL)
 • Judy Cohen (CIT)
 • Anna Moore (CIT)
 • Naruhisa Takato (Subaru Telescope)
 • Jerry Nelson (TMT Project Scientist, Video)
 • Gary Sanders (TMT Project Manager)
 • Mike Bolte (UCSC)
 • Claire Max (UCO)
 • Alan Tokunaga (University of Hawaii, video)
 • Chris Ratliff (UCO, Video)
 • Adam Contos (Ball Aerospace)
 • Peter Onaka (University of Hawaii)
 • Sandy Faber ( UCSC) 

 • Ravinder Bhatia (TMT Associate Project Manager, Video)

 • Luc Simard (TMT Instrumentation Group Leader)

 • Brent Ellerbroek (TMT Instrumentation Department  Leader)

 • Matt Radovan (MOBIE)

 • Masanori Iye (TMT-J)

 • Shinobu Ozaki (TMT-J)

 • Satoshi Miyazaki (TMT-J)

 • Tomonori Usuda (TMT-J, Video)

 • Hideki Takami (TMT-J, Video)

 • Terada Hiroshi (TMT-J, Video)

 • Shiang-Yu Wang (ASIAA, Video)

 • Annapurni Subramaniam (India Institute of Astrophysics)

 • Xue Suijian (NAOC, TMT-China Project Manager)
 • Mao Shude (NAOC, TMT-China Project Scientist)
 • Wei Mingzhi (NAOC)
 • Jiang Aimin (NAOC)
 • Song Qian (NAOC)
 • Shen Zhixia (NAOC)
 • Feng Lu (NAOC)
 • Li Yangpeng (NAOC)
 • Wang Yiping (NAOC)
 • Li Zhiping (NAOC)
 • Wang Hongchi (PMO)
 • Zheng Xianzhong (PMO)
 • Chang Liang (YNAO)
 • Hu Zhongwen (NIAOT)
 • Wang Lei(NIAOT)
 • Ji Hangxin(NIAOT)
 • Hou YongHui(NIAOT)
 • Zhu Qingfeng (USTC)
 • Wang Jianping (USTC)
 • Hu Hongzhuan (USTC)
 • Zhai Chao (USTC)
 • Chu Jiaru (USTC)
 • Wang Jian (USTC)
 • Wang Qiuping (USTC)
 • Qiu Keqiang(USTC)
 • Liu Zhengkun(USTC)
 • Du Xuewei(USTC)
 • Fang Taotao (Xiamen Univ.)
 • Zhang Jianhuan(Xiamen Univ.)
 • Yang Huaidong (Tsinghua Univ.)
 • Liu Liqiang (TIPC)
 • Cui Jicheng (CIOMP)
 • Fan Bin (IOE)
 • Fan Xinlong (IOE)
 • Yan Fengtao (IOE)
 • Chen Zhiping (Hangzhou Dianzi Univ.)
 • Fu Yutian (SITP)
 • Xu Chun (SITP)
 • He Hongbo (SIOM)
 • Xu Xueke (SIOM)
 • Qi Hongji (SIOM)
 • Liu Shijie (SIOM)
 • Yi Kui (SIOM)
 • Song Zhensen(SJTU)
 • Ouyang Qiubao(SJTU)
 • Zhang Daxu(SJTU)
 • Fu Gongyi(SJTU)